Praat u mee over de ontwikkelingen in het sociaal domein?

Foto:

Adviesraad zoekt drie nieuwe leden
Weet u uit ervaring hoe lastig het is voor mensen met een beperking om weer aan het werk te komen? Of om een pleeggezin te vinden waar een jongere in het weekend tot rust kan komen? En wilt u meepraten over deze zorgthema’s? Dan zijn we op zoek naar u.

Sociaal domeinVoor de adviesraad Sociaal Domein zoekt de gemeente drie nieuwe leden. Enthousiaste inwoners die vanuit hun eigen ervaring of beroep mee willen doen en denken over onderwerpen binnen het sociale domein.

 “Sinds 1 januari 2015 heeft de gemeente er veel nieuwe zorgtaken bij gekregen,” vertelt wethouder Harry Nederpelt. We zijn verantwoordelijk voor de Wmo, maar ook voor jeugdhulp en de Participatiewet. Om deze rol goed te kunnen vervullen, willen we dat onze inwoners met ons meedenken en kritisch mee kunnen kijken hoe we dingen nog beter kunnen doen. Dit is de rol van de Adviesraad Sociaal Domein. Hiervoor zoeken we mensen die het leuk vinden om mee te lezen met beleidsstukken over zorgthema’s en een vertaling ervan te maken naar de praktijk. Een actieve relatie met inwoners van de gemeente vinden we belangrijk. U weet wat er leeft in de samenleving en van daaruit kunt u ook commentaar en advies geven aan het college.”

Kijk voor meer informatie en een functieomschrijving op: Medemblik.nl/adviesraad sociaal domein

Bron: Gemeente